Nejvyšší Skutečnost, vědomí Srdce

Nejvyšší Skutečnost, vědomí Srdce

Sleva

Překlad a výklad: Jiří Krutina

Popis: kniha A5, brožovaná, 224 stran

190,00  140,00 

Popis

Print Friendly, PDF & Email

Kniha zachycuje jediné existující výroky indického siddhy Nitjánandy (který opustil naší sféru 8. 8. 1961 a jehož jméno znamená v překladu „věčně trvající blaženost“), které vznikly při společných setkáních s jeho žáky. Promluvy byly zachyceny v letech 1920–27 a zkompilovány jeho studentkou Tulsi Ammou do souboru, který byl poprvé vydán jako Čidákáša Gíta (Zpěv prostoru vědomí).

Nitjánanda samozřejmě učí jako každý duchovní učitel zejména vyzařováním ticha svého bytí a sám hovořil jen zřídka. Soubor jeho výroků je tematicky rozdělen do 4 základních oblastí podle tématu: vědomí Já (átman), vyšší duchovní intelekt (buddhi), moc vědomí – síla zvuku ÓM (ómkara), meditační praxe (sádhana) –, s komentářem překladatele na základě vnitřního zasvěcení tímto siddhou.

Nitjánanda nebyl autorem žádného filozoficky precizního duchovního systému či nauky, ve svých výrocích používal pojmy z různých duchovních směrů, často nekonzistentním způsobem. Jeho výroky byly také vždy situační, sdělené v daném kontextu; přesto jeho pojetí nauky i praxe odpovídá nedvojné filozofii kašmírského šivaismu, ke kterému se hlásí všichni jeho žáci, kteří později sami působili jako učitelé.

Alternativní verze titulu:
Bhagavan Nitjánanda: Nejvyšší Skutečnost, vědomí Srdce [E-kniha] E-KNIHA 120 Kč
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Obsah

Print Friendly, PDF & Email

Stručný životopis Bhagavana Nitjánandy
Původ súter s nauku Bhagavana Nitjánandy
Základ nauky
Podstata nejvyšší Skutečnosti
Podstata jedince
Praxe vedoucí k vysvobození
Duchovní linie Bhagavana Nitjánandy
VĚDOMÍ JÁ – ÁTMAN
VYŠŠÍ MYSL – BUDDHI
SÍLA ÓM – OMKAR
DUCHOVNÍ PRAXE – SÁDHANA

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Ukázka

Print Friendly, PDF & Email

Základ nauky

Pravé poznání musí být dosažitelné každým. Co je tímto pravým poznáním? Jednota vědomí Já jedince a absolutního vědomí nejvyšší Skutečnosti.

Moudrost slov Nitjánandy pramení právě z tohoto poznání, stavu vědomí Jednoty s nejvyšší Skutečností. Abychom dosáhli vysvobození a sjednocení naší individuality s Bohem, musíme pochopit, že podstatně neexistuje rozdíl mezi námi a Bohem. Tato soupodstatnost je právě ve vědomí Já jsem a platí pouze pro vědomí Já jsem, nikoliv pro stav ega. Ve stavu nevědomosti ega je skutečně zakoušený rozdíl mezi jedincem a Bohem a z toho plynoucí veškerý zmatek, utrpení a vnímané rozdíly jsou způsobené neuvědomováním si vědomí Jednoty, egem samým. Tato nevědomost je způsobena vlastními tvůrčími silami stavu vědomí ega a nazývá se maja. Maja není iluzorní síla, která nám zakrývá pravdu, ale vlastní nevědomost ega způsobena ztotožněním vědomí Já jsem s výtvory mysli a tělem a zneužitím životní síly ve prospěch ega.

Životní síla, dynamická inteligentní tvořivá energie vědomí Já, která je zdrojem života jedince, je jedna jediná existující projevená tvůrčí moc vědomí Já, která stojí za bytím všeho, co existuje. To, co nazýváme praxí jógy, je praxí poznávání sebe sama, toho, co ve skutečnosti jsme, vědomí Já, které je dárcem našeho života a zdrojem životní síly. Uskutečněním cíle jógy si uvědomíme, že neexistuje nic kromě sebe si vědomé inteligentní tvořivé energie, která je mocí vědomí Já jsem. Ryzí podstata našeho vlastního bytí proniká vším, co existuje. Všechny zkušenosti jsou zakoušeny a projevovány v jediném ryzím bytí – vědomí Já jsem, které je současně jak v pohybu, tak naprosto klidné a neproměnné. Toto jedno jediné vědomí je podstatou i zdrojem všech bytostí i světů. Vědomí je jediná Skutečnost a my si tuto pravdu můžeme uvědomit. Uvědomění sebe jako vědomí Jednoty s nejvyšší Skutečností je jediné pravé poznání a jediný pravý a skutečný cíl života.

verš 3

Poznej své pravé Já.
Pravý jogín, pravý sanjásin,
překonal mysl;
on nebo ona si uvědomila, že není myslí.
Když vstoupíš do temné místnosti poté, co jsi pohlédl
do zářivého slunce, co uvidíš? Nic.
Uvědom si vědomí Já pozorností obrácenou do nitra
a uvědomíš si vědomí Já všude a ve všem.

Poznání sebe, svého pravého Já, je možné pouze obrácením pozornosti vědomí na samo pozorující vědomí Já jsem. Toto vědomí je nad myslí, je jejím zdrojem. Cesta k dosažení stavu Jednoty vede přes rozpuštění ztotožňování se s výtvory mysli a uvědoměním si jednoho jediného vědomí Já jsem všude a ve všem, které září v nitru i zevně. Celá duchovní stezka vede trvalým obracením pozornosti vědomí k Bohu, nebo k našemu pravému Já, sebe si vědomému bytí Já jsem.

verš 110

Stav plného dosažení znamená být Jednotou, nedvojným vědomím.
Mikrokosmos si uvědom ve svém nitru.
Makrokosmos nahlížej z mikrokosmu; je jeho odrazem.

Tvoření je procesem mysli – nikoliv vědomí Já.
Jen mysl zažívá strach a obavy.
Jen tělo zakouší tvoření.
Ti, co si pouze hýčkají a krášlí tělo zlatem a šperky, mají strach ze smrti.
Ti, co žijí Jednotu, jsou bez příčin, které by způsobovaly utrpení.

Když vidíš pouze fyzickým okem, nacházíš jen rozdíly, máš touhy a přání a jsi ovládán svými činnostmi.
Bezžádostivost vede k vysvobození!

Nepřipoutanost k výsledkům činností je pravým stavem vědomí Já.
To je stav avadhúty.
Buď vědomím Já!

Trvalým uvědomováním se jako vědomí Já dosáhneš vnitřního vhledu.
Rozpuštěním mysli ve vědomí Já dosáhni stavu Jednoty.

Nejvyšší Skutečnost je vědomí Jednoty.
Rozdílnosti patří hmotné úrovni, ale vnitřní jemný dech je nedvojný.
Pomocí něj dosáhni Jednoty!

Stav plného dosažení vědomí Já ve smyslu jednoty vědomí s nejvyšší Skutečností je jednotou vědomí Já jsem a jeho tvůrčí inteligentní síly. To je dosahováno plným návratem mysli a jejího jemného těla do vědomí Já jsem jako jeho světlo a sjednocením se světlem vědomí nejvyšší Skutečnosti. V tomto stavu si plně uvědomuješ a žiješ, že celý projevený vesmír je odrazem tebe samého, nedvojného vědomí Já. Světlo, které vzniká vnitřní transformací mysli a těl jedince do vědomí Já jsem, se nazývá pránava, někdy omkar. Toto inteligentní světlo vědomí Já, nazývané také jemným dechem, je stejným světlem vědomí, ze kterého povstává celý projevený vesmír a jeho nesčetné světy.

verš 112

Ten, jehož mysl je trvale sjednocena s nejvyšší
Skutečností, je brahmačárja.
Pouze takový člověk je na stezce k Bohu,
i když je třeba i z nejnižší kasty.Zevní znaky jako oranžová róba, hůlka, hrneček na vodu, výroky o védántě a povídání si s každým o Bohu nedělá
z nikoho opravdového swamiho!
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Nejvyšší Skutečnost, vědomí Srdce”

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..