NOVINKA – Karel Richter: Sudety

NOVINKA – Karel Richter: Sudety

Print Friendly, PDF & Email

Kniha význačného historika podává ucelený dějinný kontext a příběh soužití Čechů a Němců v českých zemích od počátku raného českého státu až po dramatické vyvrcholení v nacionalistické zášti během druhé světové války, která nakonec vedla k odsunu většiny bývalých spoluobčanů německé národnosti do Německa.

Pokud chceme pochopit události, okolnosti a pohnutky vedoucí k těmto událostem, je třeba nahlédnout do celé historie tohoto soužití od okamžiku příchodu německých osídlenců na pozvání českých panovníků. Kniha podává reálný obraz soužití Čechů a Němců na našem území v proměnách dějin a ukazuje, že přinášela jak společné obohacení a spolupráci, tak i mnohá potýkání. Autor také uvádí na pravou míru některé nesmířené pohledy a stereotypy zaznívající ze „sudetoněmeckého“ prostředí.

Autor knihy, Karel Richter, historik a spisovatel, člen Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu, který dříve pracoval jako vědecký pracovník ve vojenském historickém ústavu, je sám rodákem ze „Sudet“, správně z českého pohraničí. Jako mladý kluk sám přímo ve vlastní smíšené česko-německé rodině prožil dobu vzedmutí německého nacionalismu v kritickém roku 1938, okupaci, protektorát i osvobození, a otázka společného soužití Čechů a Němců se jej dotýkala takřka na tělo. Tyto události zasáhly nemilosrdně do osudu jeho rodiny, přesto, nebo spíše právě proto, je jeho sdělení zejména lidskou výpovědí orientovanou na budoucnost. Čtenářům sděluje toto poselství:

Co dál? Máme snad setrvat v zákopech z válečných časů a potřásat výhružně zrezivělými zbraněmi nacionalistických argumentů? Sudetští Němci Čechům v poválečné době rozhořčeně vytýkají odsun. Je to bolestná otázka. Nutno ji však vidět v souhrnu historických souvislostí, jak jsme se je v této knize alespoň v obrysech snažili oživovat a připomenout. Jde při tom zajisté o českou minci, ovšem německý rub. Zbývá stále otázka: co dál? Jak budeme žít? Ano, vrátit zpět se po tolika letech nedá nic. Ale vezměme si k srdci poučení z dějin. Střežme se nacionalistických vášní! Vykořeňme ze svých srdcí nenávist, naučme se vzájemné úctě s vědomím, že naši předkové žili a pracovali vedle sebe a spolu vytvářeli vyspělou civilizaci v středoevropském prostoru. Mějme k sobě blízko, buďme přáteli, které spojuje velká a vznešená idea mírového společenství rovnoprávných svobodných demokratických národů Evropy. 

Kniha má 272 stran, je vázaná, cena 290 Kč, a lze ji objednat v našem eshopu zde.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail