Nová e-kniha: O prvotním principu Života

Nová e-kniha: O prvotním principu Života

Print Friendly, PDF & Email

Text je volnou zkušenostní interpretací či adaptací původního krátkého textu Paramārthacarcā o pouhých osmi verších kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty.

Autor překladu a komentáře vycházel jak z anglického překladu i originálu sanskrtských slov, tak z celkového meditativního zkušenostního studia tantry a učení Abhinavagupty jako celku, s jejímž univerzálním jádrem souzní a ladí jeho vlastní individuální zkušenost a prožívání. Psaní textu mu bylo meditací prožívání psaného a současně vnitřním duchovním cvičením snahy vyjádřit v psaném prožívané. Tak chápe i samotný význam „ústního tradování“ tantry. Výsledný text není jenom překladem cizích slov, ale zejména živým vyjádřením vnitřní zkušenosti vzešlé z kontemplace nad tímto krátkým textem, který vzešel z podobné meditativní zkušenosti.

Původní text je prezentován jako základní poučení o povaze skutečnosti, kterou je samo vědomí ve vztahu ke zkušenosti našeho prožívání. Právě nesprávná přesvědčení o skutečnosti, o nás samých a našem vztahu k ní, nám zabraňují vstoupit do světa vědomí, našeho pravého domova.

 Ukázka z e-knihy

E-kniha má 17 (normo)stran, cena 70 Kč, a lze ji objednat v našem eshopu zde.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail